Friday, March 14, 2014

দ্বিতীয় প্ৰকাশিত গ্ৰন্থঃ অন্তৰীপ

শিৰোনামঃ অন্তৰীপ
প্ৰকাৰঃ গল্প সংকলন
প্ৰকাশকঃ আখৰ প্ৰকাশন, গুৱাহাটী
সম্পাদনাঃ বিজয় বেজবৰুৱা
লেখকৰ প্ৰকাশিত গল্প- 'বিধান'
মুঠ গল্প সংখ্যা-৫৭
মূল্য-৩৫০ টকা